terug naar overzicht

illustraties in documentatie
voor jaarplannen

Ieder jaar wordt er door directie Radio en Televisie van de NPO een plan samengesteld dat besproken wordt met de omroepen. Hierin zijn de plannen voor de programmering van het toekomstige seizoen te lezen.

Voor het Jaarplan TV zijn illustraties gemaakt die de visie per zender en in het geheel ondersteunen.

Werk van Inktvogel

Infrastructuur

SPRINT Methode

Bereik [gegevens afgeschermd]

"Poker metafoor"

in opdracht van